Foto Madeleine Lewander
torsdag 14 december 2023 kl 13:38

Jaktstämmor och Årsmöten 2024

Delägare och medlemmar i nedanstående viltvårdsområden och övriga lokalorganisationer kallas till ordinarie jaktstämmor respektive årsmöten. Ärenden enligt stadgar.

Alanäsets VVO, 6/8 kl.19.00, Folkets Hus Alanäset

Aldernäsets VVO, 1/6 kl.15.00, Jaktlagets slaktbod Aldernäset

Alsenvikens VVO, 24/7 kl.19.00, Backgården

Backe Jsk, 23/2 kl.19.00, Fjällsjöhallen

Bingsta VVO, 3/3 kl.18.00, Skucku bygdegård. OBS! Fråga om VVO´t ska ingå i kronskötselområde.

Björksjönäs VVO, 19/7 kl.19.00, Stornäsets Bygdegård

Bredgård-Västbygdens VVO, 25/2 kl. 1800, Folkets hus Strömsund

Ede Jkl, 5/5 kl.18.00, Ede Skola

Forsåsen-Sandvikssjöns VVO, 2/6 kl.17.00, Forsåsens G:a skola

Fugelsta VVO, 18/2 kl.15.00, Fugelsta bygdegård

Genvalla Jsk, 19/2 kl.19.00, Restaurang Källan, Böle byskola

Gimdalens VVO, 9/6 kl.16.00, Kullagården Gimdalen

Glöte VVO, 25/2 kl.17.00, Glötegården. Obs! Fråga om förslag till stadgeändring. Förslaget kan erhållas genom e-post till jakt@glotevvo.se och finns även tillgängligt hos Ulla Stenberg

Grenås VVO, 7/3 kl.19.00, Grenås bygdegård

Gåxsjö S.a VVO, 4/8 kl.10.00, Jaktstugan

Handsjöns VVO, 25/2 kl.18.00, Handsjöns Bystuga

Havsnäs VVO, 5/2 kl.18.00, Bystugan Havsnäs

Holmsjö-Östbyn VVO, 13/7 kl.10.00, Holmsjö 188

Härnösands Jsk, 20/2 kl.19.00, Johannesbergsgatan 3 (Johannesbergsskolans gamla aula)

Jorms VVO, 31/1 kl.18.00, Jormstugan. OBS! Fråga om stadgeändring §3b 

Jorms VVO, Extrastämma, 12/3 kl.18.00, Loftet (Fiskecampen) Fråga om stadgeändring §3b 

Jorms VVO, Extrastämma, 2/5 kl.18.00, Jormstugan Fråga om stadgeändring, tillägg i §3b

Kakuåsen-Lomåsen VVO, 1/2 kl.19.00, Bygdegården Kakuåsen

Kaxås VVO, 17/7 kl.18.00, Storvallen

Käloms VVO, 21/1 kl.18.00, Käloms bygdegård

Kärrnäset-Renålandets VVO, 4/8 kl.14.00, Folkets hus Strömsund

Landöns VVO, 8/3 kl.19.00, Jaktstugan

Lundsjöns VVO, 24/3 kl.18.00, Lundsjöns skola

Lövsjöns VVO, 26/5 kl.13.00, Lövsjöns bygdegård

Lövvikens VVO, 11/8 kl.15.00, Gläntan

Mälgåsen-Stavre VVO, 18/5 kl.16.30, Almabryggan i Stavre

Nordvalla VVO, 29/2 kl.18.00, Föllinge Golv. Obs! Fråga om stadgeändrändring, §4 Arealkrav och jakträttsbevis.

Näversjöns VVO, 2/2 kl.18.30, Hos Bertil Eriksson, Näversjön

Näversjöns VVO, Extrastämma, 27/4 kl.11.00, Hos Mikael Willhelmsson, Byvägen 14 i Aspås. Frågor: Val av ny jaktledare, Godkännande av nya medlemmar, Tilldela arbete inför höstens jakt.

Offerdals Jsk, 7/4 kl.19.00, Fotbollsplans klubbstuga i Änge

Optands VVO, 12/2 kl.18.00, Församlingsgården Brunflo

Orrnäs-Norrnäs VVO, 23/2 kl.18.00, Hos Peter

Ottsjön-Kakuåsens Jsk, 11/2 kl.18.00, Bygdegården Ottsjön

Ottsjöns VVO, 4/2 kl.18.00, Bygdegården Ottsjön

Raftsjöhöjdens VVO, OBS! Nytt datum! 14/3 kl.19.00, Hos Gert Andersson

Ringvattnets VVO, 3/3 kl.15.00, Folkets hus Strömsund 

Rödöns Jsk, 11/4 kl.18.00, Klubbstugan

Röröns VVO, 1/4 kl.14.00, Rörögården

Röåns Jsk, 17/3 kl.18.00, MR Targets lokal Junsele

Storåbränna VVO, 17/2 kl.15.00, Storåbränna Bygdegård

Strands VVO, 18/4 kl.18.30, Strands bygdegård 

Störåsens VVO, 27/2 kl.19.00, Millagåln

Tornäs VVO, 13/4 kl.13.00, Aulan Föllinge (Pelarsalen)

Torvalla VVO, 3/3 kl.18.00, Torvalla Bystuga

Tosåsens VVO, 7/6 kl.18.00, Bystugan

Trång-Åse VVO, 13/2 kl.19.30, Trångsvikens bygdegård

Turinge VVO, 14/8 kl.19.00, Folkets hus Överturingen

Vallrun-Stångvikens VVO, 21/1 kl.15.00, Vallgårdens Bär, Vallrun

Vallrun-Stångvikens VVO, 21/1 kl.16.00, Vallgårdens Bär, Vallrun. Extrastämma! Fråga om samgående Föllinge Kronskötselområde

Viggebyarnas VVO, 18/2 kl.18.00, Vigge bygdegård

Vitvattnet Knättens VVO, 4/2 kl.17.00, Åsarna skicenter

Vängelsby VVO, 14/6 kl.19.00, Vängelsby skola

Vänsjö VVO, 11/2 kl.12.00, Vänsjö bygdegård + Teams-möte. För att delta via Teams anmäl ditt deltagande via mejl till peter.hager@sca.com 

Västsjöns VVO, 12/3 kl.18.00, Grönängen Dvärsätt

Ås VVO, 12/2 kl.18.00, Lindholms i Backen

Örnsköldsviks Jsk, 22/4 kl.19.00, Studiefrämjandets lokal i Örnsköldsvik

Senast uppdaterad den 11 juli