Foto: Madeleine Lewander

Älgobs – Rapportera på webben

Älgobs rapporteras på webben, antingen via www.viltdata.se eller www.jaktrapport.se

Korrekt insamlad älgobs är ett ovärderligt verktyg i dagens älgförvaltning då den tillsammans med avskjutningsstatistik ligger till grund för förvaltningsplaner både på ÄFO och ÄSO-nivå, men även för licentilldelningar över större områden.

Om man vill ha en blankett för att föra anteckningar ute i skogen så finns den att ladda ner och skriva ut här nedan.

Senast uppdaterad den 22 juni 2017