Foto Hans Ring

Lodjur

Här hittar du information om jakten på lodjur i Jämtlands- & Västernorrlands län.

Rovdjursansvarig tjänsteman inom Jägareförbundet Mitt Norrland:

Linnéa Aronsson
Telefon: 010-584 77 22, 073-071 47 22
E-post: linnea.aronsson@jagareforbundet.se 

Inom EU finns krav på sträng kontroll av jakten på bland annat rovdjur. Därför har Naturvårdsverket infört krav på att den som vill jaga lodjur eller utsedd jaktledare måste ha anmält sig som lodjursjägare till jaktregistret. Ny anmälan måste göras för varje år. En förutsättning för jakt är att Naturvårdsverket beslutar om lodjursjakt i länet där du jagar. Länk för att registrera sig som lodjursjägare samt information på Länsstyrelsernas hemsidor och beslut för lodjursjakt finner du nedan.

Senast uppdaterad den 03 dec 2019