Mårdhund

Sveriges Lantbruksuniversitet, Naturvårdsverket, Svenska Jägareförbundet och Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten startade 2008 ett gemensamt projekt för att stoppa mårdhundens frammarsch i landet.

Mårdhundsobservationer meddelas till mårdhundsprojektet tel. 070-33 99 326

Mårdhunden är en främmande art som kan orsaka stor skada på exempelvis det inhemska fågellivet om den etablerar sig i Sverige. Dessutom kan den sprida allmänfarliga sjukdomar som rabies.

Senast uppdaterad den 04 apr