Foto Hans Ring

Rovdjur

Under vinterhalvåret sker inventering av våra stora rovdjur. All information som kommer in under den här tiden är mycket värdefull i den framtida rovdjursförvaltningen. Hjälp till med inventeringsarbetet och rapportera in dina spårobservationer till kretsens rovdjurssamordnare. Det som kartläggs är: lodjur, endast familjegrupper (flera djur tillsammans) järv och varg. Björninventeringar genomförs under barmarksperioden.

Rovdjurssamordnare i respektive jaktvårdskrets i Mitt Norrland:

Jämtlands län
 

Jaktvårdskrets Namn Telefon
Strömsund  Patrik Holmgren 072-601 71 06
Hammerdal Örjan Hansson 070-671 58 10
Västjämtland Ludvig Hellstrand 073-075 48 02
Krokom Gustav Gustafsson 072-223 41 91
Östersund-Bräcke Per Andersson 072-569 31 37
Berg Niklas Öst 070-645 13 35
Härjedalen Joel Westling 070-231 44 73
Ragunda Kenneth Zetterström 070-356 91 22


Västernorrlands län

Jaktvårdskrets Namn Telefon
Gide Älvdal Johan Norenius 070-204 27 01
Örnsköldsvik Daniel Gustafsson 070-239 98 49
Anundsjö Tobias Mårtensson 070-273 52 66
Junsele Magnus Nilsson 070-327 55 00
Resele-Ådalsliden Jan-Åke Mähler 076-792 08 97
Sollefteå Västra Pär Svensson 070-392 92 24
Höga Kusten Göran Vestin 070-645 36 60
Kramfors Tony Ögren 073 842 95 66
Härnösand Eric Nilsson 076-113 45 57
Timrå Per Arne Olsson 072-743 06 80
Indals-Liden  Magnus Höglund 070-761 44 39
Sundsvall Stefan Eriksson 070-311 73 67
Sundsvall v:a Kjell-Åke Grubb 070-378 98 24
Ljungandalen Bengt Nordström 070-229 85 32
Högsjö Per-Olov Hellström 070-406 81 66

 

Rovdjursansvarig tjänsteman Jägareförbundet Mitt Norrland:

Linnéa Aronsson
Telefon: 010-584 77 22, 073-071 47 22
E-post: linnea.aronsson@jagareforbundet.se 

Senast uppdaterad den 14 mars