Foto Göran Ekström

Småvilt

För att jakten och jägarna skall behålla samhällets förtroende är det viktigt att vi följer viltstammarnas utveckling. Avskjutningsstatistik är en del av det arbetet. Som viltrapportör är du nyckelperson i viltövervakningen. De uppgifter som rapporteras ligger till grund för vårt engagemang i miljöövervakningen och värnar på så vis om vår framtida jakt.

Ansvarig tjänsteman för viltövervakning i Mitt Norrland:

Magnus Hansson
Telefon: 010-584 70 44, 076-77 66 044
E-post: magnus.hansson@jagareforbundet.se

Senast uppdaterad den 20 nov 2020