Viltsjukdomar

Forskning om vilda djurs sjukdomar och miljögifter har bedrivits på SVA Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala sedan 1940-talet. Detta har inneburit att nya sjukdomar har upptäckts och det ger en bra bild hur hälsoläget är i naturen. Fallviltundersökningen bedrivs som ett forskningsarbete där grundstommen utgör döda vilda djur som hittas ute i markerna och som skickas in för obduktion och undersökning.

Skicka in fallvilt till följande adress:

Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA)
Obduktionssalen-Vilt Travvägen 12 A, 751 89 UPPSALA
Tel: 018-67 40 00

OBS! Ta kontakt med SVA innan du skickar försändelsen så att de vet om att den är på väg!

Vilka djur skall skickas in?

Statens vilt skall alltid skickas in, döda djur som upphittats i gott skick samt sjuka djur som avlivats.

Hur skall jag skicka in material?

Vid osäkerhet, rådgör med SVA. Kylda eller frysta djur i någorlunda gott skick går bra att skicka. Viktigt att tänka på att emballaget håller tätt så att det inte läker ut kroppsvätskor. Tidningspapper och flera omgångar täta plastpåsar bör användas innan man slutligen packar ned fallviltet i en kartong. Skicka via postens företagscenter som företagspaket 16.00. Obs! Glöm inte att en fallviltremiss skall fyllas i och medfölja paketet.

Senast uppdaterad den 01 feb 2016