Foto Oscar Lindvall

Viltvård

Begreppet viltvård används oftast för att beskriva åtgärder som utförs av jägare och markägare i avsikt att gynna stammarna av jaktbart vilt. Många av åtgärderna gynnar även andra både växter och djur. Ett varierat landskap rikt på biologisk mångfald erbjuder överlägsna naturupplevelser, samtidigt som variationen ger goda förutsättningar för rika viltstammar genom större tillgång till skydd och föda.


Viltvårdsansvarig tjänsteman Jägareförbundet Mitt Norrland:

Magnus Hansson
Telefon: 010-584 70 44, 076-77 66 044
E-post: magnus.hansson@jagareforbundet.se

 

Jakträttsbevisblock för viltvårdsområden etc. finns att beställa från kontoret i Sollefteå tel.010-584 70 87, kristina.bergman@jagareforbundet.se (Pris 60 kr /block + porto.)

Senast uppdaterad den 07 dec 2022