Foto Madeleine Lewander

Aktivitetsbidrag

Jaktvårdskretsar, lokala och regionala organisationer anslutna till Jägareförbundet Mitt Norrland (jaktvårdskretsar, jaktskytteklubbar, viltvårdsområden, hundklubbar m.fl.) har möjlighet att ansöka om aktivitetsbidrag hos länsföreningen.

Anslagets storlek

totalt 100.000 kronor

 

Tidsperiod

verksamhetsår (1/1 – 31/12)

 

Bidragsberättigad verksamhet

ungdoms- och skytteläger, mässor, föreläsningar, temadagar, Öppet Hus, Jakt för alla, utbildning, familjedagar, ”prova på aktiviteter”, hundutställningar m.fl.

 

Behöriga sökande

Jaktvårdskretsar, lokala och regionala organisationer anslutna till Jägareförbundet Mitt Norrland (jaktvårdskretsar, jaktskytteklubbar, viltvårdsområden, hundklubbar m.fl.) har möjlighet att ansöka om aktivitetsbidrag.

 

Ansökan

Ansökan skickas till Jägareförbundet kontor i Sollefteå och ska ha inkommit senast den 30 april. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgift om syfte och mål med aktiviteten. Den ska även innehålla planerad kostnad (budget) samt åtföljas av senaste bokslut för den sökande föreningen/organisationen.  

 

Beslutande organ

Styrelsen för Jägareförbundet Mitt Norrland beslutar om fördelning av bidrag och dess storlek. Vid bedömning av inkomna ansökningar kommer prioritet att läggas på aktiviteter som riktar sig till ungdomar, nya jägare och nya målgrupper. 

Senast uppdaterad den 01 dec 2023