Foto Madelene Lewander

Jakthundar

Det finns ett gammalt talesätt som säger: Du får den hund du förtjänar. Detta stämmer även idag oavsett om du har en jakt- eller sällskapshund! Ju mer tid du lägger ner på din hund, desto större tillit och förtroende får den för dig och ju trevligare samvaro får ni tillsammans.

Ansvarig tjänsteman för jakthundsverksamheten inom Jägareförbundet Mitt Norrland:

Linnéa Aronsson

Telefon: 010-584 77 22

E-mail: linnea.aronsson@jagareforbundet.se

 

Hundansvarig i länsföreningens styrelse:

Susanne Hestner

Telefon: 070-334 16 96

E-mail:susanne.kretsenosdbr@gmail.com

 

Senast uppdaterad den 26 apr