Foto Mikael Backman

Ungdom

Jakten kan ha mycket att erbjuda ungdomar; kunskaper om djur och natur, aktivt friluftsliv, spänning och gemenskap. Jägareförbundet arbetar aktivt med att försöka nå ungdomarna och berätta om vad jakten och naturen har att ge. En viktig del i detta arbete är skolverksamheten som vänder sig till både elever och lärare. På skolans villkor kan vi väcka intresse och skapa acceptans för jakt samt intresse för djur och natur.

Ungdomsaktiviteter  i jaktvårdskretsarna
Flera jaktvårdskretsar arrangerar aktiviteter för ungdomar och nya jägare. Det är en viktig del att kunna hjälpa de som vill komma vidare i sitt nya intresse och aktivt börja jaga.  Fadderverksamhet bör vara ett naturligt inslag i varje jaktlag. Kontakta din jaktvårdskrets för mer lokal information.

Senast uppdaterad den 05 apr